Obuke i Treninzi

Kala / Edukacije

Akademija SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Pogledajte detaljnije koje treninge nudimo iz oblasti Supply Chain Management-a

O treningu:

Activity Based Costing će vas naučiti kako da pravilno alocirate troškove i saznate koliko vas vaši proizvodi ili usluge stvarno koštaju.


Kome je trening namenjen:

Rukovodiocima i zaposlenima u top menadžementu, controlling, strateškom menadžmentu, menadžerima odelenja.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 130 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 150 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 170 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Cilj ovog treninga je da nauci polaznike kako se radi analiza tržišta, koje metode se koriste za obradu informacija i donošenje odluka, kako da iskoriste statističke podatke da bi otkrili prodajne trendove i sezonalnosti i kako da tržišne informacije inkorporirate sa statističkim.


Kome je trening namenjen:

Rukovodiocima i zaposlenima u odeljenjima prodaje, marketinga i službe planiranja.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 210 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 230 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 250 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Naucite koji su uzroci viškova zaliha, kako da odredite sigurnosnu a kako optimalnu zalihu, koliko i kada treba da nabavljate i da li ista pravila važe za sve proizvode i sirovine koje Vam stoje na zalihama.


Kome je trening namenjen:

Svima onima koji vode računa o zalihama, bilo da se radi o službi nabavke, skladištenja, logistike, proizvodnje ili prodaje.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 319 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 349 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 399 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Postavljanje organizacije distribucije kroz upoznavanje sa troškovnom strukturom distribucije, preko pravilnog i optimalnog definisanja i dimenzionisanja distributivnog modela i neophodnih resursa, do maksimizacije zadovoljenja zahteva klijenata sa jedne, i profita kompanije sa druge strane.


Kome je trening namenjen:

Direktorima, menadžerima i zaposlenima u proizvodnji i logistici.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 100 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 120 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 150 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Grubo planiranje kapaciteta (RCCP), planiranje potrebnog materijala (MRP), planiranje kapaciteta (CRP) i određivanje raposreda operacija na operativnom nivou (terminiranje) su najveći izazov za svaku poroizvodnu firmu. Zašto ste toliko platili ERP softver a i dalje planirate ručno? Odgovore ćete dobiti na jedinstvenom treningu na koji dolaze stručnjaci sa svih prostora ex Yu.


Kome je trening namenjen:

Top menadžmentu, Službi planiranja, Menadžerima proizvodnje i članovima njihovih timova.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 210 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 230 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 250 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Proizvodne firme se danas nalaze pred novim izazovima, koje nameće tržišno okruženje. Kako na njih odgovoriti? Lean koncept predstavlja skup postupaka kojima se sistemski pronalaze beskorisne aktivnosti u procesima rada, kao i izvori grešaka, s ciljem da se utiče na kvalitet, troškove i vreme proizvodnje.


Kome je trening namenjen:

Direktorima i menadžerima u proizvodnji i logistici.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 220 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Kako organizovati pravilan lanac snabdevanja? Štaje prouzrokovalo krah telekomunikacionih giganata kao što je Cisko 2000 godine? Kako to radi Wal-Mart i ostale najuspešnije kompanije širom sveta, šta znače WMI, CFRP i ostale tehnike koje popravljaju vaš lanac snabdevanja? Naučite da kontrolište tok zaliha na optimalnom nivou, iskoristite iskustva naših vrhunskih predavača i poslujte efikasno i moderno.


Kome je trening namenjen:

Rukovodiocima i zaposlenima u odeljenjima Prodaje, Logistike, Proizvodnje, Nabavke u Trgovačkim i Proizvodnim firmama.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 200 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 220 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Saznaćete šta čini jedan WMS, koje su njegove osnovne komponente i koji je način njegovog funkcionisanja, kao i struktura koja ga čini. Upoznaćete osnovne funkcije i karakteristike jednog WMS-a, sa akcentom na glavne procese kod kojih se koristi.


Kome je trening namenjen:

Rukovodiocima skladišta, supervizorima skladišta, zaposlenima u službi logistike i administratorima WMS-a.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 95 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 105 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 110 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Lean i Six Sigma su metode upravljanja poslovanjem koje su već pronašle masovnu primenu širom sveta, a pojedinci i organizacije koje ih poznaju mogu da govore univerzalnim globalnim “jezikom“ industrije i poslovnih operacija.


Kome je trening namenjen:

Svi nivoi i radne pozicije u bilo kojoj organizaciji. Preporučuje se rukovodećim nivoima; učenje osnova i donošenje odluka o daljoj implementaciji.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 220 € 04. Maj 2021.

Akademija PM - Project Management

Pogledajte detaljnije koje treninge nudimo iz oblasti Project Management-a

O treningu:

Kako prepoznati i organizovati projekat? Kako izabrati vođu i članove tima? Da li se svaki projekat isplati i koliko?


Kome je trening namenjen:

Svima koji jesu ili će biti članovi ili rukovodioci Projekata bez obzira na delatnost firme.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 230 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Naučite koja strategija planiranja najviše odgovara vašem projektu, kako da pronađete uska grla i kritične puteve, kako se uspešno koriste Ganttogrami.


Kome je trening namenjen:

Svima koji jesu ili će biti članovi ili rukovodioci Projekata bez obzira na delatnost firme.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 230 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Ovladavanje potrebnim znanjima i veštinama potrebnim za efikasno upravljanje, monitoring, kontrolu i zatvaranje projekata. Osposobljavanje za praktičnu primenu metoda, tehnika i alata efikasnog upravljanja zadacima, resursima, vremenom, rizicima i promenama. Usvajanje znanja i veština efikasnog upravljanja projektnim timovima.


Kome je trening namenjen:

Svima koji jesu ili će biti članovi ili rukovodioci Projekata bez obzira na delatnost firme.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 220 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Stilovi liderstva, Upravljanje prema ciljevima (MBO – Management by Objectives), Situaciono liderstvo, osnove autoriteta, samo se neke od tema koje će biti obrađene na ovom treningu.


Kome je trening namenjen:

Svim sadašnjim i budućim menadžerima proizvodnje.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 230 € 04. Maj 2021.

Akademija za LIDERSTVO

Pogledajte detaljnije koje treninge nudimo U OBLASTI LIDERSTVA

O treningu:

Danas je informacija zastupljena u svim oblastima života i smatra se da, pored materije i energije, predstavlja treći entitet stvarnosti. Na treningu se obrađuju komunikacioni ciklusi, verbalna i neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, asertivna komunikacija i manipulacija.


Kome je trening namenjen:

Nema čoveka na svetu koji ne želi da komunicira sa drugima” – Čarls Berner.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 230 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Koji su uzroci i vrste konflikata, kako ih zaustaviti, koje su razlike između problema i konflikta, kako se prema njemu postaviti i kako i kada kao menadžer posredovati u rešavanju istog.


Kome je trening namenjen:

Svim menadžerima i zaposlenima bez obzira na polje delatnosti.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 230 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Kako osnovati i razvijati timove; koji su nivoi u razvoju timova; Maslovljeva piramida potreba, Faktori higijene i motivacije prema Herzbergu.


Kome je trening namenjen:

Svim menadžerima i zaposlenima bez obzira na polje delatnosti.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 220 € 04. Maj 2021.

O treningu:

Liderstvo kao funkcija uloge, Stilovi liderstva i lidersko ponašanje, Autoritet, Upravljanje prema ciljevima, Upravljanje u različitim situacijama i sa različitim tipovima ličnosti, radna i životna ravnoteža.


Kome je trening namenjen:

Svim sadašnjim i budućim menadžerima.

Cenovnik:

Status polaznika Cena Termini
Grupe iz iste firme (minimum 3 člana) 190 € 04. Maj 2021.
Stari polaznici 210 € 04. Maj 2021.
Osnovna cena po polazniku 220 € 04. Maj 2021.
Naziv programa edukacije Datum Prijava
Upravljanje zalihama - Inventory Management 06. Maj 2021.
Planiranje proizvodnje - Production Planning 08. Maj 2021.
Upravljanje projektima - Project Control 16. Maj 2021.
Projektni menadžer - Project Manager 18. Maj 2021.
Upravljanje lancima nabavke - Supply Chain Management 23. Maj 2021.
Upravljanje skladištem - Warehouse Management 25. Maj 2021.