Pitanja

Kala / Pitanja

Pronađite Odgovore na sva vaša pitanja

Odgovorili smo na vaša najčešće postavljena pitanja, ali ukoliko imate neko dodatno pitanje slobodno nam pišite.

Svim kompanijama koje izdaju dokumenta poput, otpremnica, faktura, potvrda o prijemu robe.. Ako mesečno šaljete više od 200 računa poštom, uštede elektronskog poslovanja ćete osetiti odmah kako zbog smanjivanja kompleksnosti operativnih zadataka kao što su ispunjavanje računa, tako i finansijski zbog smanjenja kancelarijskih troškove (poštarina, štampanje etc.)
EDI Provajder vrši razmenu svih vrsta dokumenata. Za potrebe naših klijenata razmenjujemo i čuvamo fakture, optremnice, narudžbenice, potvrde prijema, knjižna odobrenja/zaduženja, stanja zaliha i logističke naloge.
Sa bilo kojim poslovnim partnerom, tj. klijentom ili distribuiterom. Da bi se razmena dokumenata između 2 firme vršila elektronski potrebno je da obe strane (firme) budu korisnici EDI Provajdera, tj. da imaju instaliran softver putem koga će komunicirati.
Globalni broj lokacije (eng. Global Location Number) je numerički kod koji identifikuje bilo koju pravnu, funkcionalnu ili fizičku lokaciju u sklopu neke poslovne ili organizacione strukture. Globalni brojevi lokacije mogu biti upotrebljeni za identifikaciju svega što je, ili što bi moglo biti, adresirano. Na primer, preduzeća, odelenja, kancelarije, fabrike, skladišta, police, tačke za dostavu, mesta pretovara, EDI mrežne adrese. Više o GLN-u možete saznati na službenim stranicama GS1 Srbija. Ako još nemate GLN broj molimo da se obratite GS1 organizaciji na web.gs1gln.rs/kontakt
Da biste koristili e-potpis potrebno je da dobijete sertifikat koji izdaje neka od sertifikovanih institucija za pravna i fizička lica (MUP, Privredna Komora Srbije, Pošta, Halcom…). Kala će vam rado pomoći prilikom implementacije elektronskog potpisa da bi svi vaši elektronski dokumenti bili potvrđeni identitetom potpisnika.
Ako partner s kojim želite da razmenujete elektronske dokumente koristi GLN u svom poslovnom sistemu, tada ga je potrebno koristiti i u elektronskoj razmeni dokumenata.
Tehnički preduslovi su računar, internet pretraživač i pristup internetu.
Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number™) - GTIN™ se koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica širom sveta.
Svi razmenjeni e-dokumenti čuvaju se prema najvišim sigurnosnim standardima u našem data centru tako da vam se mogu dostaviti na izabranom elektronskom mediju. Kala nudi usluge arhiviranja dokumentacije.