• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Uspešno je završen projekat za kompaniju LIM Samobor koji spada u grupu "operations improving" projekata i u okviru koga je urađena analiza profitabilnosti metodom Activity Based Costing, uveden Sales & Operations Proces i započeta implementacija LEAN-a. Projekat je trajao gotovo godinu dana i u planu je da se saradnja nastavi po svim tačkama. 

AKTUELNO

Galerija