• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

ČUVAJTE SE MALIH TROŠKOVA, MALA RUPA MOŽE DA POTOPI I NAJVEĆI BROD


Ovom rečenicom završila je prezentaciju Ivana Simić vođe projekta "Optimizacije proizvodnih procesa LIM Samobor", na petoj SCM konferenciji u Zagrebu. Ovaj projekat sproveo je Kala konsalting u saradnji sa firmom Logiko iz Zagreba. U okviru ovog projekta, između ostalo, urađena je Analiza profitabilnosti metodama GAAP i Activity Based Costing, pri čemu su dostignuti neverovatni rezultati u preciznosti kalkulacije. Koliko je to značajno za kompaniju kao što je LIM iz Samobora može da posluže činjenice da su prodajne margine izuzetno male, da su određene veličine serija ispod klasično preračunatog praga profitabilnosti i da uvek postoje skriveni troškovi proizvodnje, usled promenljivog kvaliteta materijala i zastoja mašina.

Kala konsalting je specijalizovan za Analizu profitabilnosti metodom Activity Based Costing. Ova metoda se zasniva na identifikaciji aktivnosti, identifikaciji nosioca troškova i cost pool-ova i ključeva za raspodelu indirektnih troškova za svaki cost pool ponaosob. 

Ovakav pristup omogućava da se rezultati analize mogu koristiti za:

- preciznije određivanje cene koštanja proizvoda i usluga

- "what if" scenarija

- ABCM (Activity Based Costing Management). Menadžment zasnovan na analizi kapaciteta radnih mesta, oslanja se na rezultate ABC analize i omogućava Vam da rešite probleme "slabih" mesta pri čemu se maksimalizuje produktivnost rada i profitabilnost proizvoda i usluga. 

Ovo je inače četvrta u nizu analiza profitabilnosti koje je KALA konsalting uradio u poslednje dve godine, pri čemu je korišćen novi sofverski proizvod Production Planer.