• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

Akademija SCM - Supply Chain Management

Trening:

Kako smanjiti troškove proizvodnje 
Opis treninga: Proizvodne firme se danas nalaze pred novim izazovima, koje nameće tržišno okruženje. Kako na njih odgovoriti? Lean koncept predstavlja skup postupaka kojima se sistemski pronalaze beskorisne aktivnosti u procesima rada, kao i izvori grešaka, s ciljem da se utiče na kvalitet, troškove i vreme proizvodnje.

Kome je namenjen:

Direktorima i menadžerima u proizvodnji i logistici.

Cilj treninga: U proizvodnji se upravlja i materijalima i resursima i ljudima i rizicima i promenama. LEAN predstavlja sveobuhvatan koncept koji će Vašu proizvodnju učiniti fleksibilnijom, jeftinijom i kvalitetnijom.

Predavač:

Msc Zoran Đurđević
  Više od trideset godina iskustva na rukovodećim pozicijima u domaćim i internacionalnim kompanijama. Konsultant/Savetnik Evropske Banke za Obnovu i Razvoj. Sertifikovani trener instituta Austrijske Privredne Komore.

Diploma:

„Kala“ Diploma – svi polaznici treninga 
Sertifikat: Sertifikat WIFI Instituta Privredne Komore Austrije – polaznici koji završe sve treninge iz iste akademije.

Cena*          

uplate pre 15.5.2018.               uplate posle 15.5.2018.             
  170 € 190 € grupe iz iste firme (minimum 3 člana)

 

190 € 210 € stari polaznici
  200 € 220 € ostali

   *U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

U cenu je uračunato: Predavanje, radionica, sav potreban materijal, ručak, osveženja, diploma, sertifikat.

Vreme:

Petak-subota, 01-02 Juni 2018. godine
Mesto: Kala Konsalting

Ul. Crnotravska 1b

Banjica – Beograd

Mapa

Informacije i prijave: Informacije

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

+381 11 266-17-56

+381 63 68 88 40Sadržaj  treninga:
 • Savremeni izazovi za proizvodne firme na tržištu republika ex Yu
 • Direktni i indirektni troškovi proizvodnje
  • Obračun troškova zasnovan na količinama
  • Activity Based Costing
   • Gde alocirati indirektne troškove (cost pools)
   • Identifikacija aktivnosti
   • Po kom ključu napraviti raspodelu troškova (cost driver)
  • Kako smanjiti troškove materijala
   • Upravljanje sastavnicama
   • Shop floor – upravljanje materijalima u pogonu
  • Određivanje optimalne veličine proizvodne serije - Dilema „napraviti/nabaviti 1x1000 jedinica proizvoda ili 4x250?“
  • Lean proizvodnja
   • Statičke metode
   • Periodične metode
   • Metode optimizacije troškova
  • Sistematizacija i smanjenje gubitaka
  • Standardizacija procesa
   • Prekomerna proizvodnja
   • Greške (sve vrste grešaka a ne samo u obradi materijala)
   • Zalihe
   • Transport
   • Čekanje
   • Korekcije
   • Kretanje
   • Prekomerna obrada
   • Nepovezanost znanja (nedostatak znanja ili informacija)
  • Vizuelni menadžment
  • Pet S
  • Upravljanje održavanjem
  • Smanjenje vremena pripreme
  • Neprekidan rad
  • Kanban
  • Upravljanje kvalitetom
  • JIT