• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Akademija SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT


Upravljanje Lanima Snabdevanja osnove 17. Septembar 2018.
Strateška prognoza i planiranje 8. Oktobar 2018.
Operativna prognoza prodaje mesec/nedelja 9. Oktobar 2018.
Optimizacija zaliha u 4 koraka 29-30 Oktobar 2018.
Planiranje u pojedinačnoj proizvodnji 19-20 Novembar 2018.
Planiranje u serijskoj proizvodnji 3-4 Decembar 2018.
ABC analiza profitabilnosti u proizvodnji 17 Decembar 2018.
ABC analiza profitabilnosti u logistici 18 Decembar 2018.
Upravljanje skladištem 21. Januar 2019.
Upravljanje distribucijom 22. Januar 2019.
Supply Chain Management - industrijska revolucija 4.5 4-5. Februar 2019.

 

LEAN Six Sigma Akademija


LEAN Six Sigma Yelllow Belt   24-25 Septembar 2018.
LEAN 5S pravila - dobra poslovna praksa i najčešće greške 28. Septembar 2018.
LEAN 9 vrsta gubitaka - kako ih rešiti 19. Oktobar 2018.
Kako uvesti KANBAN 9. Novembar 2018.
LEAN Six Sigma Green Belt I deo 15-16. Oktobar 2018.
LEAN Six Sigma Green Belt II deo 5-6. Novembar 2018.
LEAN Six Sigma Green Belt III deo 26-27. Novembar 2018.
LEAN KAIZEN najbolja poslovna praksa 30. Novembar 2018.
 

Facility Management Akademija


Facility Management Akademija Prijave za II ciklus u toku

 

CONTROLLING Akademija (termini na upit) 

 

Uvod u controlling
Osnove finansija i računovodstva
Finansijska analiza
Upravljanje troškovima
Cost benefit analiza
Investiciona analiza CAPEX
Controlling prodaje i marketinga
Controlling proizvodnje, logistike, nabavke, administracije
Controilling pokazatelji
Budžetiranje
Controlling menadžer