• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

 

Forecast Pro - alat za poslovnu prognozu

Prognoza

Svi prognoziraju, bili toga svesni ili ne. Upravljanje kompanijom zahteva prognozu budućih događaja, inače ne bismo mogli da planiramo marketing, prodaju, proizvodnju, nabavku, potrošnju... ili napravimo bilo kakvu vrstu biznis plana.

Mnogi poslovni ljudi još uvek planiraju na osnovu intuicije i logičnog rasuđivanja. Nekad to daje odlične rezultate, nekad ne. Nekada ste prinuđeni da integrišete informacije iz različitih izvora, koje su potpuno  raznovrsne po sadržaju i  kvalitetu. Nekada to uradite na najbolji mogući način koristeći neverovatne mogućnosti procenjivanja ljudskog mozga, nekada ne. Međutim kada imate mnogo informacija koje treba obraditi osetite se nemoćni da se uhvatite u koštac sa njima i nastavite da donosite odluke na osnovu intuicije. Da li je to dobar način planiranja?

Sa druge strane mnogi ne shvataju koncept prognoze. Tendencija je da prognozu mešaju sa postavljanjem ciljeva. Ako kompanija traži od prodavca da prognozira prodaju na svojoj teritoriji, ta „prognoza“ često postaje aršin prema kome se prodavci prilagođavaju.

Osnovna prednost matematičke prognoze je što ona nije sputana brojem podataka koje treba obraditi i što razdvaja proces prognoze od procesa postavljanja ciljeva, čineći prognozu sistemskom i objektivnom. Prognoza je, u stvari, dodatna vrednost za biznis bilo koje vrste.

 

Forecast Pro - Alat za poslovnu prognozu

Poverenje

Sa preko 35.000 korisnika širom sveta iz sasvim različitih grana industrije, javnih preduzeća, finansijskih institucija, iz velikih i malih preduzeća, Forecast Pro je postao svetski lider u oblasti softvera za poslovnu prognozu.

Koristeći Forecast Pro, Expert Selection mode, možete da napravite preciznu prognozu za jedan minut, bez obzira da li imate iskustva u prognozi ili statistici! 

Sa Forecast Pro, vi možete sve – da generišete tačnu prognozu neverovatno brzo, napravite podešavanja utemeljena na vašem poznavanju poslovanja, sarađujete sa kolegama, kreirate izvanredne izveštaje za rukovodstvo, povežete se sa drugim softverskim sistemima i pratite performanse vaše prognoze. Forecast Pro štedi vaše vreme i novac konstantno unapređujući vaše procese planiranja i donošenja odluka.

Rešenje za sve vaše potrebe za prognozom

Za preko 25 godina rada na razvoju softvera za prognozu napravljen je alat jednostavan za upotrebu sa intuitivnim inteface-om, napravljen je današnji Forecast Pro. On je dizajniran tako da da bude fleksibilan, bez obzira da li vam treba tačna prognoza za jedan minut, ili želite da napravite model maksimalno prilagođen potrebama raznih analiza u zavisnosti od vaših poslovnih potreba i vašeg iskustva u ovoj oblasti.

Forecast Pro - Alat za poslovnu prognozu

Ako želite da:

 • Napravite brzu i tačnu prognozu, automatski ili koristeći ekspertska znanja
 • Kreirate prezentaciju za rukovodstvo
 • Otkrijete i korigujete nepravilnosti
 • Ugradite kvalitativna znanja kao što su buduće promotivne akcije
 • Radite sa različitim nivoima hijerarhije
 • Delite vašu prognozu prema poznatim kupcima ili regionima prodaje
 • Radite prognozu u različitim jedinicama mere
 • Ako vam je potrebno da radite prognozu po nedeljama a želite da obuhvatite sve sezonske karateristike, pa čak i datumsko pomeranje verskih praznika
 • Upoređujete prognozu dobijenu različitim statističkim metodama
 • Prognozirate nove proizvode

I uradite još mnogo toga kao što je:

 • Pareto analiza
 • Određivanje sigurnosnih zaliha

 

Vama je potreban Forecast Pro!