• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

planiranje prodaje


Najčešći uzrok neizvršavanja Planova Marketinga i/ili Prodaje su u stvari loše procene tih istih planova. Procene su uglavnom zasnovane na željama menadžera ili na njihovim pokušajima da zadovolje zahteve vlasnika firme a manje na savremenim metodama i tehnikama prognoze i planiranja.

Planiranje prodaje je proces u kome su tačno definisani učesnici i svi koraci. Na ovom seminaru postoje dva generalna cilja:

Prvi je da nauči polaznike kako se donose planovi prodaje na različitim nivoima, kako se koriste planovi prodaje da bi se dobili planovi proizvodnje, nabavke, zaliha, distribucije, kakav je uticaj analize zaliha na strategiju planiranja. Od izuzetne važnosti je pratiti izvršenje planova i sprovoditi korektivne akcije i izvršiti replaniranje u pravom trenutku. Planirati, pratiti rezultate i sprovoditi korektivne mere su osnov upravljanja svakim sistemom.

Drugi je da objasni osnovne parametre prognoze, koje su kvalitativne a koje kvanitativne metode, da ih nauči kako se te metode mogu korisiti, kada se koja koristi, kako se koristi statistika, kako se prognoziraju novi proizvodi za koje ne postoji statistika, kako se prati greška prognoze i kada se mora raditi nova prognoza.

Kompletan trening prate vežbe koje se rade u Excelu i Forecast Pro alatu najpoznatijem svetskom brendu za poslovnu prognozu. Polaznici kursa će na poklon dobiti demo Forecast Pro alata.